“Představte si tělo jako elektrickou baterii. Elektřina má schopnost štěpit či distribuovat molekuly kyslíku, které nám poskytují životně důležitý náboj. Když tato elektřina volně proudí tělem, cítíte se zdravě. Zkuste ji ale v některé části zablokovat a ihned dojde k jejímu městnání.”      Dr. A. T. Still

Zdravé tělo projevuje pohyb v různých rytmech jako je rytmus dechu a srdečního tepu. Ale v celém těle probíhá ještě jeden rytmus - jemnější, ale jasně rozlišitelný rytmus podobný přílivu a odlivu ....

....KRANIOSAKRÁLNÍ SYSTÉM (CSS)

ČILI

DECH ŽIVOTA

"CSS je fyziologickým systémem, který je přítomen nejenom u lidí, ale i u ostatních živočichů, kteří mají mozek a míchu. Formování kraniosakrálního systému

začíná již při nitroděložním vývoji a zaniká smrtí jedince.

Na základě výzkumu na Michigan State University Dr. Upledger prokázal, že se musí lebeční kosti nacházet ve stálém a jemném pohybu, aby se přizpůsobily stálým změnám tlaku mozkomíšního moku, který je přítomen uvnitř polouzavřeného hydraulického systému ohraničeného membránami. Jestliže ztratí lebeční kosti svoji schopnost pohybovat se v odpovídajícím rytmu CSS, může dojít k

výskytu symptomů různých onemocnění.

Díky vlivu CSS na další funkce lidského organismu, je v dnešním vyspělém světě tato léčebná metoda využívaná škálou školených odborníků - osteopatů, všeobecných i chiropraktických lékařů, psychiatrů, psychologů, speciálních pedagogů, rehabilitačních a pracovních terapeutů, dentistů... Kraniosakrální terapie má pozitivní vliv i na autoregulační fyziologické činnosti těla."

(Ty a tvůj skrytý lékař, John E. Upledger D.O., O.M.M.) 

Kraniosakrální systém je tedy primárním dechem našeho života. Je to naše životní energie, bez které by život nebyl možný.

Je to dech života.

Z toho důvodu vznikl nápad na NÁZEV stránek PŘIROZENÁ ENERGIE.

Také byste rádi vyzkoušeli moudrost svého těla prostřednictvím mých rukou? Objednejte se, přijďte se na hodinu uvolnit a dát prostor Vašemu vnitřnímu lékaři. 

" Ve chvíli, kdy se uvolníme a spočineme v přirozeném tichu a klidu ve svém těle a dovolíme svým pocitům, aby byly takové, jaké jsou, se začnou dít magické věci: vnitřní válka ustane, naše tělo se uvolní a potence, jež je držená v inertních* vzorcích, se osvobodí. Síla, jež se skrývá v tichu a klidu, rozpustí inerci a transmutuje ji v pohyb zdraví - sama od sebe, bez naší pomoci. Kdykoli jsme uvězněni v inertních vzorcích, platí, že pokud se uvolníme a dovolíme si být takoví, jací jsme, naše tělo se znovu spojí se zdravím, s životem.Proud Dechu života pak prostoupí naším staženým tělem a okamžitě se navracíme ke zdraví. Jen na nás je, do jaké míry jsme ochotní nechat tento proud zdraví do sebe vstoupit bez odporu. "      (Charles Ridley: TICHO A KLID)             *Pozn.:  inertní = fyziologicky / metabolicky neaktivní