Člověk zdravý ... boháč pravý.

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE ....

" Ve chvíli, kdy se uvolníme a spočineme v přirozeném tichu a klidu ve svém těle a dovolíme svým pocitům, aby byly takové, jaké jsou, se začnou dít magické věci: vnitřní válka ustane, naše tělo se uvolní a potence, jež je držená v inertních* vzorcích, se osvobodí.

Síla, jež se skrývá v tichu a klidu, rozpustí inerci* a transmutuje ji v pohyb zdraví - sama od sebe, bez naší pomoci. Kdykoli jsme uvězněni v inertních vzorcích, platí, že pokud se uvolníme a dovolíme si být takoví, jací jsme, naše tělo se znovu spojí se zdravím, s životem.

Proud Dechu života pak prostoupí naším staženým tělem a okamžitě se navracíme ke zdraví. Jen na nás je, do jaké míry jsme ochotní nechat tento proud zdraví do sebe vstoupit bez odporu. "

(Charles Ridley: TICHO A KLID)

*Pozn.: inertní = fyziologicky / metabolicky neaktivní 

"Dech života je pradávná inteligence, která je zde minimálně 3,5 miliardy let. Je to univerzální inteligence, jež vytvořila všechny živé organismy od počátku života na této planetě. Zcela jistě dokáže zpracovat inertní síly v systému klienta bez naší pomoci. " (Charles Ridley) 

"Všechno v sobě má tu nejvyšší známou řídicí sílu, bez níž nic nemůže fungovat a která se podvoluje volním i mimovolním příkazů života ducha, díky nimž se točí světy a hýbou bytosti."

Dr. A. T. Still