" Ve chvíli, kdy se uvolníme a spočineme v přirozeném tichu a klidu ve svém těle a dovolíme svým pocitům, aby byly takové, jaké jsou, se začnou dít magické věci: vnitřní válka ustane, naše tělo se uvolní a potence, jež je držená v inertních* vzorcích, se osvobodí. 

Síla, jež se skrývá v tichu a klidu, rozpustí inerci a transmutuje ji v pohyb zdraví - sama od sebe, bez naší pomoci. Kdykoli jsme uvězněni v inertních vzorcích, platí, že pokud se uvolníme a dovolíme si být takoví, jací jsme, naše tělo se znovu spojí se zdravím, s životem.

Proud Dechu života pak prostoupí naším staženým tělem a okamžitě se navracíme ke zdraví. Jen na nás je, do jaké míry jsme ochotní nechat tento proud zdraví do sebe vstoupit bez odporu. "

 (Charles Ridley: TICHO A KLID)

*Pozn.: inertní = fyziologicky / metabolicky neaktivní 

"Všechno v sobě má tu nejvyšší známou řídicí sílu, bez níž nic nemůže fungovat a která se podvoluje volním i mimovolním příkazů života ducha, díky nimž se točí světy a hýbou bytosti."

Dr. A. T. Still