Pro pohodlnější objednání kraniosakrální terapie můžete využít on-line rezervační systém. Ten Vám navíc 23 hodin před rezervovaným termínem zašle upomínku prostřednictvím SMS.

Pokud by Vám vyhovoval jiný termín než pondělí či čtvrtek, prosím o telefonický kontakt.

Rezervaci lze stornovat nejpozději 48 hodin předem a to pouze telefonicky.

Časová omezení rezervací

Zákazník se může zarezervovat před počátkem své rezervace nejméně  12 hodin.

Zákazník se může zarezervovat předem nejvíce 3 měsíce.